NEWSLETTER
Copyright © 2024

EdenStar Saigon Hotel

.
All rights reserved.

Liên hệ đặt phòng

Địa chỉ: 38 Bui Thi Xuan, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh, Việt Nam

Điện thoại: 84 028 6298 8388

Hotline: ZALO: 84 983845668

Fax: (84-028) 6291 3309

Email: info@edensaigonhotel.com